Vocals

Anuradha Palakurthi           &

Sankar Gangaikondan, Ujjwal Parikh, Raghu Saranathan, Mohan Subramaniam

 

Live Band

Kamlesh Bhadkamkar Music Arranger, Keyboard
Mithilesh Patankar Singer, Harmonium
Archis Lele Table
Nilesh Parab Dholak, Octopad
Amogh Dandekar Guitar
Sagar Sathe Keyboard
Pt. Umashankar Shukla Sitar
Bhisaji Tawde Dholak, Octopad
Shruti Bhave-Padhye Violin